неділю, 9 жовтня 2016 р.

Обласна науково-практична інтернет-конференція (ХIІ Хмурівські читання)

17-21 жовтня 2016 року відбудеться обласна
науково-практична інтернет-конференція (ХIІ Хмурівські читання) з проблеми «Технологія фахової майстерності:сучасний інструментарій вчителя».
Напрями роботи:
 • Сучасний інструментарій вчителя: природничо-математичні дисціпліни.
 • Сучасний інструментарій вчителя: гуманітарні дисципліни.
 • Сучасний інструментарій вчителя: освітня галузь «Технології».
Платформа проведення: блог кафедри теорії і методики середньої освіти (timso.koippo.kr.ua, вкладка «ОБЛАСНІ ЗАХОДИ → ХІІ ХМУРІВСЬКІ ЧИТАННЯ»).
Мова конференції: українська.
До участі в інтернет-конференції запрошуються наукові та науково-педагогічні працівники, керівники навчальних закладів, представники районних (міських) методкабінетів (центрів), учителі.

Умови участі в роботі конференції:
Для включення теми до програми конференції та розміщення змісту тез виступу учаснику необхідно до 17 жовтня 2016 року подати до оргкомітету: заявку на участь (за поданим у додатку 2 зразком), текст виступу за адресою: timso.koippo@gmail.com.
ВІДКРИТИ БЛОГ КОНФЕРЕНЦІЇ "ХІІ ХМУРІВСЬКІ ЧИТАННЯ"
Вимоги до матеріалів виступу (тез) учасника конференції:
Тези виступу (до 3 сторінок) готуються у розрізі вказаної тематики конференції.
Особливості оформлення тексту: сторінка формату А-4, поля – 2 см з усіх боків, міжрядковий інтервал – 1, гарнітура – Times New Roman, розмір шрифту – 14 кегль, без переносів. Допускається виділення символів (фрагментів тексту) напівжирним шрифтом, курсивом та підкресленням. Уникати набору тексту великими літерами.
Розміщення тексту:
 • заголовок великими літерами по центру сторінки;
 • через 1,0 інтервал ім’я та прізвище автора(ів);
 • через 1,0 інтервал анотація українською мовою;
 • через 2,0 інтервали текст тез з одним міжрядковим інтервалом;
 • таблиці в тексті мають бути виконані в Microsoft Excel або Microsoft Word;
 • малюнки зберігаються окремим файлом з роздільною здатністю не менше 300 dpi та розширенням JPEG;
 • ілюстративний матеріал і таблиці повинні мати нумерацію і назву;
 • сторінки тез не нумеруються;
 • посилання на використані джерела подаються у квадратних дужках, зазначається порядковий номер і сторінка цитованого джерела;
 • після тексту тез подаються бібліографія та відомості про авторів.
Підтвердженням участі в конференції будуть надіслані на електронну адресу учасника програма конференції та сертифікат.
Хід конференції: автор тез не має потреби приїздити на місце проведення конференції. Подані ним матеріали розміщуються та обговорюються (з 17 по 21 жовтня 2016 року) на блозі Хмурівських читань.

Немає коментарів:

Дописати коментар